Stichting Koinonia heeft meerdere locaties voor pastorale en psychosociale hulpverlening. Wij werken met een multidisciplinair team, bestaande uit psychologen, contextueel therapeuten en maatschappelijk werkers.

Werkwijze