Interessante links voor bezoekers.

Links

Hans Groeneboer, oprichter van Stichting Koinonia is ook actief binnen de zakelijk markt waar hij zijn kennis over de contextuele wetenschap implementeert in het bedrijfsleven. Diverse trainingen en coachingstrajecten zijn hier de praktische uiting van. Bekijk hier zijn website en volg interessante artikelen van Hans Groeneboer.

Levensboeken kunnen worden gemaakt om iemand na diens overlijden te gedenken. Ook is het prachtig als mensen er zelf voor kiezen hun verhaal te laten optekenen voor het nageslacht.
Daarnaast is het gebleken erg waardevol te zijn om een boek samen te stellen voor Alzheimer patiŽnten. Door alle voor hem of haar belangrijke afbeeldingen te bundelen, wordt een deel van de herinneringen levendig gehouden. Ook biedt het gesprekstof wanneer communiceren moeilijker wordt. Kijk voor meer informatie op de website!
Ikos is een organisatie waar wij regelmatig mee samenwerken. Onze ervaring is dat het vooral voor (jonge) mensen die moeten leren opkomen voor zichzelf, erg nuttig kan zijn. Ook wordt er oa een training 'Impuls en agressie regulatie' gegeven.
Aanbevolen!
Groeneboer Communicatie is een website waarop u informatie en voorbeelden vindt van websites, door hen geproduceerd. Ook de basis van onze website is een product van Groeneboer Communicatie.
Omdat wij en met ons intussen veel anderen, zeer tevreden zijn over het resultaat, menen we u de kans te moeten bieden op deze website te kunnen kijken. U ziet dan meer voorbeelden van diverse sites. En natuurlijk heeft u het goed gezien: de achternaam luidt Groeneboer. 'Van wie zou dat er een zijn?'
Wij bewerken onze website voor een groot gedeelte zelf. Wilt u ook zelf uw website bewerken? Zelf op elk gewenst moment en wanneer het u schikt foto's en teksten toevoegen? Kijk dan op de link hiernaast, wij werken met veel plezier op deze wijze!
ACC (Association of Christian Counselors) werd oorspronkelijk in 1992 opgericht in Engeland. Er bleek nood te zijn aan een nationale organisatie, die ten behoeve van haar leden een aantal activiteiten zou kunnen ontwikkelen. In andere Europese landen werd dit initiatief nagevolgd, zodat een Europese ACC ontstond.
Het ICB is een platform en kenniscentrum voor contextuele hulpverlening en andere toepassingen van het contextuele denken. We willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling en verspreiding van de contextuele benadering in hulpverlening, maar ook in pastoraat, onderwijs, en andere werkvelden. We doen dat middels opleiding, ontwikkeling en onderzoek:
- Het ICB heeft een drietal tweejarige opleidingen contextuele hulpverlening alsmede een groot aantal korte opleidingen en cursussen
- Het ICB richt zich op ontwikkeling van de contextuele hulpverlening in de richting van methodiek en toepassing in verschillende werksoorten
- Het ICB doet ism het Lectoraat Jeugd en Gezin onderzoek naar de principes en werkzaamheid van het contextuele denken
Het ICB is een onderdeel van de Christelijke Hogeschool Ede. Momenteel zijn ongeveer 25 docenten, trainers, supervisoren, leertherapeuten, onderzoekers en ontwikkelaars bij het ICB betrokken, variŽrend van contextueel therapeuten, systeemtherapeuten en GZ psychologen tot psychiaters, orthopedagogen en professionals met een bijzonder specialisme. Aanmelden kan eenvoudig via het formulier op
Menszijn is in-relatie-zijn: dit gegeven staat centraal voor ons

Onze wens en drive is dat mensen gelukkig met elkaar zijn en zo goed mogelijk met elkaar samen kunnen leven, wonen en werken.

Altijd, maar vooral in tijden van veranderingen zoals nu in de zorg, binnen onderwijs en overheid, binnen organisaties raken we weer meer op elkaar aangewezen. Terwijl tegelijkertijd dit onze samenleving soms ook verdeeld. Dat vraagt om betrouwbaar menselijk contact, om het maken en onderhouden van verbindingen, om het vormgeven van nieuwe passende balansen van geven en ontvangen. Mensen zijn aan het zoeken, hoe sta je er zelf in? Hoe geef je dit in je werksetting vorm in de dagelijkse praktijk? Hoe stimuleer je b.v. eigen kracht en netwerk als er weinig sociale steun is?

Wij weten uit eigen ervaring, en al velen met ons, dat de contextuele benadering met haar ruimere blik op pathologie, haar nadruk op meerzijdige partijdigheid en het belang van het aanboren van hulpbronnen, goed aansluit bij de huidige maatschappelijke ontwikkeling dat problemen meer binnen de eigen sociale verbanden moeten worden opgelost. Tegelijk biedt zij met haar nadruk op het aangaan van de dialoog en het besef dat problemen en de weg naar herstel een intergenerationele component hebben, tegengas aan de tendens dat de hulpverlening snelle en gemakkelijke oplossingen in huis heeft.

We zijn er trots op dat (mede-grondlegger van de contextuele benadering) Barbara Krasner, voor ons een grote inspiratie, als speciaal lid in onze Raad van Advies deelneemt. Speciale webinars van haar vormen voortaan onderdeel van ons lespakket.

Wij staan voor eigentijdse kwaliteit. Vanuit breed contextueel perspectief word je toegerust om de vraagstukken van deze tijd te doorgronden en mensen en organisaties terzijde te staan. Uniek in onze benadering is dat je naast de literatuur, de methodiek en de praktijk ook met jezelf en jezelf in de rol van je mandaat aan de slag gaat. Leren en ook zijn!

We hebben verschillende mogelijkheden om je te verdiepen in deze bijzondere benadering. Kijk wat bij jou past op dit moment in jouw werksetting en doe mee!