Hier vind u alle informatie en de aanmeldmogelijkheden voor de School Contextuele Benadering.

School Contextuele Ontwikkeling

Deze school is ontstaan uit de Cursus voor Contextueel Pastoraat die bestaat sinds 1989
Kern
Docenten
De lesstof word aangeboden door contextueel werkers uit het werkveld, waaronder bijvoorbeeld contextueel therapeuten van Stichting Koinonia
(Voor) Opleiding
Er is geen vooropleiding vereist. Ons programma is dusdanig ontworpen dat iedere cursist - zonder vooropleiding tot universitair opgeleid - veel leert en ervaart.
Visie
We werken vanuit Bijbels perspectief en zijn interkerkelijk georiënteerd. Wij heten iedereen welkom en werken met mensen uit verschillende denominaties.

Thema's per module

In deze cursus zitten vier modulen.
U bent vrij om te kiezen hoeveel modulen u wilt volgen.
De modulen kunnen alleen in volgorde doorlopen worden; u kunt niet instappen in module 2 als u module 1 niet behaald heeft.
Hoe een module te behalen is leest u in het onderdeel 'toetsing' op deze pagina.
Naast het lesgedeelte bestaat de cursus ook uit groepswerk.
Dit houdt in dat u in kleine groepen werkt aan opdrachten en casussen onder leiding van een bekwame, door Koinonia opgeleide vrijwilliger.
Ook staan er per module een aantal boeken op het rooster die gelezen worden en waar een reflectieverslag van gemaakt wordt.
De verslagen worden door de groepsleiders nagekeken.
Module 2
Feiten
Multicultureel Werken
Rouw deel 1
Gezinszitting
Pastoraal Team
Transactionele Analyse
Schuld-Schaamte
Psychopathologie
Systeem Therapie
Parentificatie
Werken met het levensverhaal
Meerzijdige partijdigheid
Dialoog
Lichaamsgericht werken
Vierdimensionaal werken
Huwelijks begeleiding
Een taal erbij
Examinering presentatie

Meer informatie

Prijs

De prijs van deze cursus is €547 per module.

Toetsing

Elke module kent een aantal toetsingen, namelijk de reflecties op de gelezen boeken en het toetsen van kennis door middel van vragen en aan de hand van casussen. Voor behaalde module 1, 2 en 3 ontvangt u het ‘overgangsbewijs’.
Module 4 rondt u af met het maken van een scriptie. Wanneer u dit allemaal heeft behaald, ontvangt u het meest waardevolle ‘certificaat’ als getuigenis van uw kennen en kunnen als pastoraal werker en counselor.

Zonder Toetsing

Het is mogelijk om zonder toetsing de modulen te volgen. U bent dan ‘toehoorder’ tijdens de cursus. Wanneer u hiervoor kiest (bijvoorbeeld om de cursus te volgen voor persoonlijke ontwikkeling) ziet u af van het behalen van getuigschriften.
In plaats hiervan ontvangt u dan een ‘bewijs van deelname’ Met dit bewijs kunt u deelnemen aan de volgende module.
Tweede deel toetsing
Theorie tentamen & casus tentamen (Module 1)
Theorie tentamen & casus tentamen (Module 2)
Theorie tentamen & boek tentamen (Module 3)
Boek tentamen & Scriptie (Module 4)

Lesdagen

De cursusdagen zijn één keer in de maand op de zaterdag en zijn in vier blokken gedeeld.
Blok 1 10:00-11:15
Koffie/thee pauze
Blok 2 11:30-12:30
Lunch pauze
Blok 3 13:30-14:30
Koffie/thee pauze
Blok 4 14:45-16:00

U krijgt de meeste cursusdagen 2 blokken les en werkt 2 blokken in groepjes aan opdrachten en casussen om te oefenen met wat u leert op die dag.
Afhankelijk van de inhoud van de les zijn er ook een aantal cursusdagen waarop u alle vier de blokken les krijgt.
Het oefenen in groepjes gebeurt onder leiding van onze vrijwilligers, die alle 4 de modulen (toen nog leerjaren) hebben afgerond en u graag helpen bij al uw vragen en u begeleiden in uw proces. Zij zijn ook degenen die uw boekreflecties nakijken.
Zie ook onder het kopje ‘modulen’.
U werkt nauw samen met uw eigen contactpersoon binnen onze stichting.

Open Dag Koinonia

In het voorjaar is er een Open Dag. Dit is een dag waarop centraal een thema behandeld wordt dat voor alle cursisten leerzaam is. Bovendien heeft deze dag een open karakter, omdat cursisten de gelegenheid krijgen introducés mee te brengen, die op deze manier kunnen proeven van de sfeer tijdens de cursusdagen.

Data

Data leergang 2022-2023

Drachten
10 September
8 Oktober
5 November
3 December
14 Januari
11 Februari
11 Maart
22 April (Open Dag)
3 Juni
17 Juni

Data leergang 2023-2024

LET OP!
Er is een verandering van locatie, Sleeuwijk verhuist in September 2023 naar Gouda.

Drachten

9 September
7 Oktober
4 November
2 December
13 Januari
10 Februari
9 Maart
6 April [Open dag]
4 Mei
15 Juni

Locaties

Sleeuwijk

Altena College
Rijksstraatweg 153
4254 XD Sleeuwijk

Gouda

De Goudse Waarden
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

Drachten

De Bethel
De Bolder 75
9206 AP Drachten
Klik hier om je aan te melden voor de opleiding