Vrienden van Koinonia ondersteunen de Stichting met een regelmatige gift. Dat kan zijn 1 maal per maand, per kwartaal of een maal per jaar. Op die manier ondersteunen zij het werk van de Stichting

Vrienden van Koinonia

Vrienden van Koinonia
Wij zijn op zoek naar mensen die ons als ‘Vrienden van Koinonia’ willen steunen zodat we het werk kunnen blijven voortzetten.
Voor een bedrag van minimaal €50,- per jaar hoort u bij de club en zullen we u één maal per jaar uitnodigen. U bent dan welkom in de Revetsteeg en onder het genot van een hapje en drankje bieden we u een naast informatie over de ontwikkelingen een inspirerende overdenking aan.


We hebben veel werk kunnen verzetten in het begeleiden, coachen en opleiden van mensen. In al haar activiteiten is de Stichting er op gericht geweest om mensen te ondersteunen die hun verantwoordelijkheid willen nemen om onrecht in generaties recht te zetten en niet door te geven aan de komende generaties. Zoals het bekende Surinaamse spreekwoord luidt:

‘Als ouders de stenen die op hun weg liggen niet opruimen, zijn de kinderen gedoemd erover te struikelen’.

In de jaren dat wij actief mogen zijn in Nederland hebben wij veel mensen kunnen helpen om deze levensopdracht serieus te nemen. Soms omdat zij wilden werken aan kwaliteit, maar vaak ook omdat ze simpelweg niet meer verder konden omdat het onrecht hen boven het hoofd steeg. We mochten een betrouwbare hulpbron zijn in dergelijke situaties.

Naast deze activiteiten zetten wij ons nog steeds dagelijks in om een leger pastoraal werkende toe te rusten. Zij kunnen zich op de plaats waar zij gesteld zijn inzetten in hun relationele netwerk als ondersteuners van bovengenoemde processen.

Wij leven als mensen in generaties en hebben ook generationele verantwoordelijkheid. Dit heeft ons ertoe gedreven om mensen in ons netwerk te zoeken die als nieuwe generatie deze opdracht verder willen uitvoeren.
We zijn ontzettend blij dat Erik van Winkelhoff op ons pad is gekomen, hij wil deze taak van harte overnemen. Samen met onze jongste zoon Hans Peter Groeneboer heeft hij visie om de Stichting in de toekomst verder uit te bouwen. Erik als Algemeen Directeur met Hans-Peter voorlopig naast zich als manager. Hans-Peter heeft een opleiding Maatschappelijk werk gevolgd en is bezig zich verder te ontwikkelen als hulpverlener/coach. In de toekomst zullen zij samen het team gaan aansturen en de kwaliteit van hulpverlening en het onderwijs waarborgen.

Hoewel Hans Groeneboer actief zal blijven als therapeut en coach, is het tijd om een nieuwe generatie in te werken en verantwoordelijkheden over te gaan dragen aan de nieuwe generatie. Niet alleen professioneel dragen we zorg voor een verantwoorde overdracht, we zouden de nieuwe generatie ook financieel goed in het zadel willen helpen.

Jaren geleden hebben een aantal mensen ons financieel geholpen door ons tegen rente een bedrag te lenen waardoor we de Stichting konden voortzetten en uitbouwen. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om dat ‘vreemde kapitaal’ in Koinonia af te lossen. Begin 2017 hopen we hierin de laatste aflossingen doen.

De scholen zijn de financiële motor van Koinonia. Het aantal cursisten was de door de economische crisis flink teruggelopen. We hebben als gevolg van de crisis een aantal jaren op rij met verlies gedraaid en daardoor drastische maatregelen moeten nemen door te bezuinigen op met name overheadkosten. Gelukkig komt het aantal cursisten nu weer redelijk op peil.

De reorganisatie, die niet geheel pijnloos is verlopen, begint zichtbaar vruchten af te werpen. We zijn dankbaar dat we weer op koers liggen. Dit alles heeft echter een fikse bres geslagen in onze reserves.

Het zou daarom mooi zijn als we voor een buffer kunnen zorgen zodat er weer voldoende kapitaal is voor verdere ontwikkeling, groei en het voortbestaan van het werk.

U kunt ons helpen om deze nieuwe generatie in de rails te zetten!