Welkom op de website van Stichting Koinonia, een organisatie voor pastorale en psycho-sociale hulpverlening. We werken vanuit de contextuele wetenschap en zijn actief als hulpverleners, geven cursussen, trainingen en supervisie.
Welkom bij Stichting Koinonia

Welkom op de website van Stichting Koinonia, een organisatie voor contextuele psycho-sociale hulpverlening, coaching, persoonlijke begeleiding, pastorale begeleiding en advies. Kijkt u rustig rond op de diverse pagina's. Mocht u vragen hebben over de organisatie, een hulpvraag of anders: elders op de website vindt u alle gegevens om met ons in contact te kunnen komen. Wij onderscheiden ons door persoonlijke aandacht en ons geloof in de kracht van relaties. Wij zijn gemotiveerd om met u samen na te denken over de kwaliteit van uw relaties en hoe u hierin zou kunnen investeren! Als de kwaliteit groeit, verdwijnen vaak de problemen. Als kwaliteit afneemt, nemen problemen vaak toe. Dat is de reden dat wij graag met u investeren in kwaliteit!


Citaat:
Leefstijl zit niet in het verzekeringsmodel. De zorgverzekeraars hanteren ook het DSM systeem en in het DSM systeem kijken we alleen naar de symptomen en niet naar de oorzaken. Dus dan ga je een enorme boot missen want dan kan je vaststellen dat iemand depressief is of een burn-out heeft of wat dan ook maar dan heb je dus geen oog voor hoe het gekomen is. Dat hebben die pillenjongens er dus goed ingefietst. Het maakt niet uit hoe de depressie veroorzaakt is, aan de prozac moet je. (Bram Bakker, psychiater)Koinonia is Grieks voor 'het leven delen'. Uitgebreider uitgedrukt: 'Het ontvangen leven delen in gemeenschap'. Het woord komt uit het Bijbelboek Handelingen. Wij zijn christen maar niet van een kerk of instituut afhankelijk.
Dit 'leven delen' doen wij door contextuele hulp te verlenen en contextuele trainingen te geven. Bij ons is iedereen welkom, ongeacht ras, levensovertuiging, sociale klasse of sexuele geaardheid. Wij houden van verschillen. Wij geloven in persoonlijke groei door te ontmoeten. Wij verbinden. Wij brengen samen. Wij luisteren. Wij herstellen. Wij versterken verantwoordelijkheid. Wij zorgen voor de ander.
Wees welkom voor hulp of kom bij ons studeren. Zo bouwen we samen aan de kwaliteit van het leven.


Voor onze zakelijke diensten werken wij samen met iDNA B.V.
Bij iDNA B.V. word onder andere voorzien in:
Contextuele bedrijfstrainingen, executive coaching van directieteams en MT teams, bedrijfstrainingen, advies in familie bedrijven, lezingen en workshops.
Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.idna-scan.nl/ of op