De cursus 'Persoonlijke ontwikkeling en Groei' is bedoeld voor mensen die bezig willen zijn met de groei en ontwikkeling van hun persoonlijkheid. 'Groei' is een principe dat in de schepping is gelegd.

Persoonlijke Groei en Ontwikkeling

Gaat u wel eens over uw grenzen? Of heeft u regelmatig oeverloze discussies met anderen? Of hebt u juist eerder de neiging om u terug te trekken in een gezelschap om zo niet zichtbaar te zijn? Staat u altijd klaar voor uw familie en vrienden, maar krijgt u weinig van ze terug? Bent u onzeker over uzelf? Heeft u een voortgaande somberheid en mist u doelen in het leven? Dan is deze cursus ‘persoonlijke groei en ontwikkeling’ misschien wat voor u.

'Groei' is een principe dat in de schepping is gelegd. Je kunt bepaalde omstandigheden creëren, waardoor de groei gestimuleerd wordt, sneller gaat en zelfs invloed uitoefent op factoren die persoonlijke groei en ontwikkeling in de weg staan. Tijdens deze cursus helpen we u inzicht te krijgen in wie u werkelijk bent. Ook wordt u geholpen om uw vaardigheden en talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

De wetenschappelijke achtergrond van de cursus ligt in de contextuele benadering. Hierin staat de mens, als relationeel wezen, centraal. De context van de mens bestaat uit een aantal invloeden, die we kunnen onderverdelen in vier belangrijke groepen. 1 Feitelijke omstandigheden, je geschiedenis, genen en karakter. 2.Psychologische groei en elementen die noodzakelijk zijn om deze groei te stimuleren. 3.Aangeleerde systemen in communicatie en relatie. 4.Relationele ethiek, de eerlijkheid binnen je relaties.

Deze zogenaamde ‘4 dimensies’ komen uitgebreid aan bod en zullen steeds gekoppeld worden aan uw levensverhaal. Wanneer u zich bewust wordt door welke omstandigheden u beïnvloed bent en nog steeds beïnvloed wordt, dan kunt u daarin ook sturing aanbrengen waardoor u zult groeien in uw persoonlijkheid. We streven ernaar, om met groepen van maximaal 20 personen te werken. De toewijding en motivatie binnen een groep is een belangrijk element. De groep wordt als het ware een middel, om het doel (groei) te bereiken. Overigens bepaalt u zelf wat u wel en niet vertelt over uzelf; wij respecteren uiteraard ieders grenzen. Het is van groot belang dat er in de groep een veilige en betrouwbare sfeer heerst. Alleen dan kunnen we leren van elkaar.

De cursusavonden bestaan uit de volgende elementen: 1. Een theoretische inleiding vanuit een stuk psycho-educatie.

2. Een gesprek over de theorie in de groep. 3. Een persoonlijke reflectie van de theorie in kleinere groepen en aandacht voor persoonlijke ervaringen ofwel het oefenen van vaardigheden. Momenteel wordt de training gegeven op de maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur.

De cursus bestaat uit totaal 15 avonden.

Avond 1
Kennismaking met elkaar. Nadenken over uw levensopdracht en het formuleren van uw persoonlijke doelen. Een introductie van gedragswetenschapper Brené Brown en hoe zij denkt over de kracht van kwetsbaarheid. En wat weten we van het verhogen van welzijn en geluk en wat kunnen we daarmee?

Avond 2
Een introductie van professor Nagy en een eerste kennismaking met het contextuele gedachtengoed, waarvan hij de grondlegger is. Nagy had tot doel de mens tot vrijheid te brengen. Een introductie van de ‘relatiedriehoek’, over prioriteiten en effectiviteit van bepaalde leefgebieden.

Avond 3
Een introductie van mensfilosoof Martin Buber, een denker uit de vorige eeuw die leerzame dingen heeft gezegd over de mens in relatie tot andere mensen. Ook kijken we naar de feitelijke geschiedenis van u en uw familie, die mogelijk van invloed zijn op uw functioneren.

Avond 4
Kennismaken met de ontwikkelingspsychologie en thema’s die ons al dan niet een gevoel of kracht van veiligheid, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid en identiteit geven. Introductie van het model van Nielsen, christen-psycholoog die hierover een boek heeft geschreven.
Avond 5
Vervolg ontwikkelingspsychologie en het Nielsen-model, de overwinningscirkel en hoe we bevrijd kunnen worden van onze overlevingsmechanismen.

Avond 6
Kennismaken met communicatie patronen; het mechanisme van gedrag dat gedrag oproept, over niveaus in communicatie, de dialoog, over assertiviteit en over de relationele grondwet.

Avond 7
vervolg communicatie en gedragspatronen. Aan de hand van het Transactionele Analyse-model bespreken patronen van gedrag die veelvuldig in menselijk contact naar voren komen.

Avond 8
Een intermezzo: we luisteren en kijken naar het verhaal van Henri Nouwen, een theoloog uit de vorige eeuw. Hij heeft prachtige boodschappen te vertellen die ons vanuit geestelijk oogpunt doen groeien.

Avond 9
Een inleiding over de loyaliteitenleer van professor Nagy. Wat betekent dit concreet voor u?

Avond 10
Over de dynamiek binnen relaties die gekenmerkt wordt door de zogenoemde ‘balans van geven en ontvangen’. Deze is beïnvloed door de generaties voor ons, onze ouders en voorouders en heeft invloed op de kwaliteit van onze relaties nu.

Avond 11
Het fenomeen ‘parentificatie’ wordt besproken en deze gaan we herkennen in ons eigen leven.

Avond 12
Deze avond wordt de waarde van het hanteren van grenzen in het leven en binnen relaties besproken en concreet gemaakt. Het leven wordt binnen ‘koinonia’ relationeel gewikt en gewogen: verbinding – ontmoeting – geven en ontvangen – afbakening

Avond 13
Aandacht voor het thema rouw. We hanteren daar een visie bij van Dirk de Wachter, psychiater en systeemtherapeut in België.

Avond 14
Deze avond gaat u uw kernkwadranten maken aan de hand van de kernkwaliteiten-theorie van Daniel Ofman.

Avond 15
Presentatie van genogrammen van de cursisten. Genogrammen zijn een soort familiestambomen. Daarnaast is er ruimte om nog vragen te stellen aan de cursusleider over de behandelde thema’s van de afgelopen cursusavonden. We sluiten af met een borrel.

De cursus is zodanig opgebouwd, dat dit een investering is waar ook werkgevers belang bij kunnen hebben. Werkgevers mogen deze kosten aan hun werknemer vergoeden, zonder dat hiervoor premies afgedragen hoeven te worden. Dit in verband met de nieuwe fiscale regelgeving. Informeer bij uw werkgever naar deze mogelijkheid!

Plaats van de cursus: Revetsteeg 1 te Gorinchem. Kosten voor de training van 15 avonden: €425,-

Korting
Mocht u samen met uw partner willen deelnemen, dan krijgt deze een korting van €100,- . Mocht u een mede-cursist verwijzen ontvangt u beiden een korting van €25,- . Deze kortingen kunnen niet gecombineerd worden of stapelen, bij een verwijzing van meer dan één cursist blijft de korting op €25,- staan. De korting bij een verwijzing is enkel geldig wanneer de naam van de verwijzer wordt ingevuld in het laatste veld op het aanmeldformulier. Dit kan niet met terugwerkende kracht na het aanmelden gecorrigeerd worden.