De cursus 'Persoonlijke ontwikkeling en Groei' is bedoeld voor mensen die bezig willen zijn met de groei en ontwikkeling van hun persoonlijkheid. 'Groei' is een principe dat in de schepping is gelegd.

Groeicursus

Het doel van de cursus is dat u de kansen gaat benutten om te groeien in uw persoonlijkheid.
'Groei' is een principe dat in de schepping is gelegd. Je kunt bepaalde omstandigheden creëren, waardoor de groei gestimuleerd wordt, sneller gaat en zelfs invloed uitoefenen op factoren die persoonlijke groei en ontwikkeling in de weg staan. Tijdens deze cursus helpen we u inzicht te krijgen in wie u werkelijk bent. Ook wordt u geholpen om uw vaardigheden en talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

De wetenschappelijke achtergrond ligt in de Contextuele wetenschap. Hierin staat de mens, als relationeel wezen centraal. De context van de mens bestaat uit een aantal feitelijke invloeden, die we kunnen onderverdelen in vier belangrijke groepen.

1 Feitelijke omstandigheden, genen en karakter.
2.Psychologische groei en elementen die noodzakelijk zijn om deze groei te stimuleren.
3.Aangeleerde systemen in communicatie en relatie.
4.Relationele ethiek, de geschiedenis van je relaties.

De groep
We streven ernaar, om met groepen van maximaal 20 personen te werken. De toewijding en motivatie binnen een groep is een belangrijk element. De groep wordt als het ware een middel, om het doel (groei) te bereiken. Daarom is het van groot belang, dat er in de groep een veilige en betrouwbare sfeer heerst. We vinden het voor het groepsproces dan ook belangrijk, dat deelnemers proberen tijdens alle trainingen aanwezig te zijn.

De lessen zullen bestaan uit: Persoonlijke evaluatie, theoretische inleiding en verder het uitwerken van de theorie in de groep. Er zal veel aandacht zijn voor persoonlijke ervaringen, training en coaching.

Momenteel wordt de training gegeven op de dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur.

Het programma
Als basis wordt elke training opgebouwd uit de volgende elementen:

- Evaluatie
- Les
- Groepswerk

De cursus bestaat uit totaal 15 trainingen. De volgende lesblokken worden dan doorlopen:

Eerste lesblok:
Wie ben ik?
Wat is het doel van mijn bestaan?

Tweede lesblok:
Wat is mijn plaats relationeel?
Waar (onder welke omstandigheden) ben ik geboren en wat is de invloed daarvan?
Wat zijn mijn 'zorgpatronen'.
Hoe 'geef' ik en hoe 'ontvang' ik?

Derde lesblok:
Wat zijn uw gaven, talenten en doelen voor de toekomst?

De training is zodanig opgebouwd, dat dit een investering is waar ook werkgevers belang bij kunnen hebben. Werkgevers mogen deze kosten aan hun werknemer vergoeden, zonder dat hiervoor premies afgedragen hoeven worden. Dit in verband met de nieuwe fiscale regelgeving. Informeer bij uw werkgever naar deze mogelijkheid!
Lestijden
Persoonlijke ontwikkeling en groei

Dinsdagavond 19.30 tot 22.00 uur
Plaats van de cursus:
Revetsteeg 1 te Gorinchem

Kosten voor de training van 15 avonden: €395,-
Mocht u samen met uw partner willen deelnemen, dan krijgt deze een korting van €100,- .

Mocht u een mede-cursist verwijzen ontvangt u beiden een korting van €25,- .

Deze kortingen kunnen niet gecombineerd worden of stapelen, bij een verwijzing van meer dan één cursist blijft de korting op €25,- staan.
De korting van verwijzing is enkel geldig wanneer de naam van de verwijzer wordt ingevuld in het laatste veld op het aanmeldformulier, dit kan niet met terugwerkende kracht na het aanmelden gecorrigeerd worden.