De cursus 'Persoonlijke ontwikkeling en Groei' is bedoeld voor mensen die bezig willen zijn met de groei en ontwikkeling van hun persoonlijkheid. 'Groei' is een principe dat in de schepping is gelegd.

Groeicursus

Gaat u wel eens over uw grenzen? Of heeft u regelmatig oeverloze discussies met anderen? Of hebt u juist eerder de neiging om u terug te trekken in een gezelschap om zo niet zichtbaar te zijn? Staat u altijd klaar voor uw familie en vrienden maar krijgt u weinig van ze terug? Bent u onzeker over uzelf? Heeft u een voortgaande somberheid en mist u doelen in het leven?
Dan is wellicht de persoonlijke groei cursus een mooie stap om uzelf bewuster te worden in wie u bent, hoe u functioneert, waardoor u functioneert zoals u functioneert en hoe anderen u ervaren in het contact met u. De cursus is zo een proces van bewustwording wat karaktervormend werkt.
Het doel van de cursus is dat u de kansen gaat benutten om te groeien in uw persoonlijkheid.
'Groei' is een principe dat in de schepping is gelegd. Je kunt bepaalde omstandigheden creëren, waardoor de groei gestimuleerd wordt, sneller gaat en zelfs invloed uitoefenen op factoren die persoonlijke groei en ontwikkeling in de weg staan. Tijdens deze cursus helpen we u inzicht te krijgen in wie u werkelijk bent. Ook wordt u geholpen om uw vaardigheden en talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

De wetenschappelijke achtergrond van de cursus ligt in de contextuele benadering. Hierin staat de mens, als relationeel wezen, centraal. De context van de mens bestaat uit een aantal invloeden, die we kunnen onderverdelen in vier belangrijke groepen.

1 Feitelijke omstandigheden, je geschiedenis, genen en karakter.
2.Psychologische groei en elementen die noodzakelijk zijn om deze groei te stimuleren.
3.Aangeleerde systemen in communicatie en relatie.
4.Relationele ethiek, de eerlijkheid binnen je relaties.

Deze zogenaamde 4 dimensies komen uitgebreid aan bod en zullen steeds gekoppeld worden aan uw levensverhaal. Wanneer u zich bewust wordt door welke omstandigheden u beinvloed bent en nog steeds beinvloed wordt, dan kunt u daarin ook sturing aanbrengen waardoor u zult groeien in uw persoonlijkheid.

De groep
We streven ernaar, om met groepen van maximaal 20 personen te werken. De toewijding en motivatie binnen een groep is een belangrijk element. De groep wordt als het ware een middel, om het doel (groei) te bereiken. Overigens bepaald u zelf wat u wel en niet verteld over uzelf, wij respecteren uiteraard ieders grenzen. Het is van groot belang, dat er in de groep een veilige en betrouwbare sfeer heerst. Alleen dan kunnen we leren van elkaar.

De cursusavonden bestaan uit de volgende elementen:
1. Een theoretische inleiding vanuit een stuk psycho educatie.
2. Een gesprek over de theorie in de groep.
3. Een persoonlijke reflectie van de theorie in kleinere groepen en aandacht voor persoonlijke ervaringen ofwel het oefenen van vaardigheden.

Momenteel wordt de training gegeven op de dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur.

De cursus bestaat uit totaal 15 avonden. De globale inhoud van deze lessen is als volgt:
Avond 1: We gaan kennismaken met elkaar. We gaan nadenken over uw levensopdracht: waarvoor heeft u geleefd? Wat heeft u volbracht? Wat laat u na? Het formuleren van persoonlijke doelen waaraan u wil werken. Deel 2 van de avond is: Inleiding in het denken van gedragswetenschapper Brene Brown – De kracht van kwertsbaarheid. Wat zeggen de laatste wetenschappelijke onderzoeken ons over het verhogen van welzijn en geluk en wat kunt u daarmee?
Avond 2: U krijgt een introductie in het denken van de grondlegger van de contextuele benadering; professor Nagy, psychiater en psychotherapeut. Het leven is volgens dit genie 4 dimensioneel bepaald. Deel 2 van de avond beslaat een introductie van de relatiedriehoek: welke prioriteit geven we in de verschillende leefgebieden en hoe maken we die effectiever? Dit doen we door het stappenplan van contextueel therapeut Hans Groeneboer: erkennen-belijden-verzoenen-bekeren-vergeven.
Avond 3: U krijgt een korte introductie van mensfilosoof Martin Buber. Een denker uit de vorige eeuw die leerzame dingen heeft gezegd over de mens in relatie tot andere mensen. In deel 2 van de avond gaan we kijken naar de feitelijke geschiedenis van u en uw familie die mogelijk van invloed zijn op uw functioneren.
Avond 4: We nemen de ontwikkelingspsychologie onder de loep en zullen tijdens deze avond stil staan bij de thema’s die ons al dan niet een gevoel of kracht van veiligheid, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid en identiteit geven. Iets gangbaarder geformuleerd: wat kenmerkte onze opvoeding in pakweg de eerste 12 jaar? Dit doen we n.a.v. het Nielsen model, 1 van de eerste christen-psychologen die een boek publiceerde over de ontwikelingspsychologie.
Avond 5: Deze avond gaan we verder bouwen op het ontwikkelingspsychologisch model van Nielsen en we nemen zijn ‘overwinningscirkel’ door. Hoe gaan we onze blokkades in gevoelens herkennen? Hoe gaan we onze misleidingen in gedachtes te lijf? En hoe komen we uit overlevingsmechanismes?
Avond 6: We gaan kijken naar onze communicatie patronen. Wat roept gedrag van een ander bij jou op en vice versa; wat roep jij op bij anderen? We gaan het over de niveaus in communicatie hebben, over de dialoog, over assertiviteit en over de relationele grondwet.
Avond 7: We blijven deze avond nog even in het thema communicatie en gedragspatronen. We nemen als basis de Transactionele Analyse en gaan van daaruit modellen bespreken die veelvuldig in menselijk contact naar voren komen.
Avond 8: Deze avond is als het ware een intermezzo. We stappen uit al het psychologische denkwerk en gaan luisteren en kijken naar het verhaal van Henri Nouwen, een theoloog uit de vorige eeuw. Hij heeft prachtige boodschappen te vertellen die ons vanuit geestelijk oogpunt doen groeien.
Avond 9: deze avond starten we met het laatste blok van de persoonlijke groei cursus. De relationele ethiek komt de komende avonden aan bod. Deze avond zal er een inleiding gegeven worden over de loyaliteitenleer van professor Nagy. Dit gaan we ook praktisch maken wat dit voor u concreet betekent.
Avond 10: We gaan nadenken over de dynamiek binnen relaties die gekenmerkt wordt door de zogenoemde ‘balans van geven en ontvangen’. Deze is beinvloed door de generaties voor ons, onze ouders en voorouders. Deze heeft invloed op de kwaliteit van onze relaties nu. Wat is rechtvaardig in relaties? Dat vraagt ook om een ethische verbeelding die we gaan beoefenen.
Avond 11: Elk kind wil geven aan ouders dat wat voor hen waardevol is en bijdraagt aan het welzijn van ouders. Maar wat gebeurt er wanneer dat voorbij de ontwikkeling en behoeften gaat van het kind zelf? Wat ontwikkeld een kind wanneer die investeringen niet begrensd en op hun waarde geschat worden door de ouders? Het fenomeen ‘parentificatie’ wordt besproken en deze gaan we herkennen in ons eigen leven.
Avond 12: Het leven wordt binnen Koinonia relationeel gewikt en gewogen. In het menselijk contact met elkaar verbinden we ons en daardoor ontstaan ontmoetingen. Maar we begrenzen onszelf ook en stellen grenzen in wat we wel en niet toestaan. De waarde van grenzen hanteren in het leven en binnen relaties, wordt deze avond besproken en concreet gemaakt.
Avond 13: We staan deze avond stil bij rouw. In het leven verliezen we dat wat ons dierbaar is. Dat heeft met mensen te maken die ons dierbaar zijn, maar het kunnen ook thema’s zijn waarover we kunnen rouwen, bv dat u een onbezorgde jeugd gemist heeft of dat u rouwt door ongelukkig te zijn in uw partnerrelatie. We hanteren daar een visie bij van Dirk de Wachter, psychiater en systeemtherapeut in Belgie.
Avond 14: We sluiten de groei cursus af met de kernkwaliteiten theorie van Daniel Ofman. Ieder mens heeft kwaliteiten waarmee die zijn persoonlijkheid uitdrukt. Een teveel van deze kwaliteiten maakt ook dat u in valkuilen schiet. Vanuit valkuilen kunt u ook voor uzelf uitdagingen formuleren ten einde in uw kracht te blijven. Daarnaast kan er in menselijk contact ook ergernis opgeroepen worden, daarover gaat de allergie. Een allergie is meestal het positief tegenovergestelde van uw kwaliteit. Deze avond gaat u uw kernkwadranten maken.
Avond 15: Deze avond wordt afgesloten met presentaties van genogrammen van de cursisten. Genogrammen zijn een soort familiestambomen. Daarnaast is er ruimte om nog vragen te stellen aan de cursusleider over de behandelde thema’s van de afgelopen cursusavonden. We sluiten af met een borrel.


De cursus is zodanig opgebouwd, dat dit een investering is waar ook werkgevers belang bij kunnen hebben. Werkgevers mogen deze kosten aan hun werknemer vergoeden, zonder dat hiervoor premies afgedragen hoeven te worden. Dit in verband met de nieuwe fiscale regelgeving. Informeer bij uw werkgever naar deze mogelijkheid!

Plaats van de cursus: Revetsteeg 1 te Gorinchem.

Kosten voor de training van 15 avonden: €395,-

Mocht u samen met uw partner willen deelnemen, dan krijgt deze een korting van €100,- .
Mocht u een mede-cursist verwijzen ontvangt u beiden een korting van €25,- .
Deze kortingen kunnen niet gecombineerd worden of stapelen, bij een verwijzing van meer dan één cursist blijft de korting op €25,- staan.

De korting van verwijzing is enkel geldig wanneer de naam van de verwijzer wordt ingevuld in het laatste veld op het aanmeldformulier, dit kan niet met terugwerkende kracht na het aanmelden gecorrigeerd worden.