Privacy

Privacyverklaring

Koinonia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen alles om uw privacy te waarborgen en om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Koinonia houdt zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Persoonsgegevens die worden verwerkt

Koinonia kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Koinonia, u onze site bezoekt en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Koinonia heeft verstrekt.

Waarom Koinonia persoonsgegevens nodig heeft
Koinonia verwerkt de persoonsgegevens om telefonisch en/of per e-mail contact op te kunnen nemen met u. De persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van diensten als de Koinonia en het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Hoe lang Koinonia gegevens bewaart
Koinonia bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
• De voor- en achternaam van contactpersonen;
• De telefoonnummers van contactpersonen;
• De e-mailadressen van contactpersonen;
• Eventuele adresgegevens


Nieuwsbrief aanmelders
Geďnteresseerde personen kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Koinonia. De aanmelder wordt dan op de hoogte gehouden van het laatste nieuws met betrekking tot Koinonia.
De volgende gegevens worden verwerkt:
– Voor en achternaam van de geďnteresseerde;
– Het e-mailadres;
– Adresgegevens
Persoonsgegevens: NAWFE
Grondslag: Door middel van toestemming van de aanmelder of op grond van gerechtvaardigd belang.
Het gerechtvaardigd belang van Koinonia is het marketing belang. De toestemming van de betrokkene mag op ieder moment ingetrokken worden. Dit kan door op de uitschrijfknop te drukken bij de laatst ontvangen nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar administratie@Koinonia.nl .
Verwerking: Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en andere informatiefolders;
Verwerking door: Afdeling marketing;
Bewaartermijn: Gedurende de tijd dat de aanmelder is aangemeld. Na het afmelden heeft Koinonia nog maximaal drie maanden de tijd om de persoonsgegevens uit het bestand te verwijderen.
Geďnteresseerden
Personen die geďnteresseerd zijn in een product van Koinonia kunnen dit mondeling uiten of door het invullen van een contactformulier op de site van Koinonia. De volgende gegevens worden verwerkt:

• voor en achternaam van de geďnteresseerde;
• Het e-mailadres;
• Het telefoonnummer;
• Het IP-adres van de geďnteresseerde (als het via de website gebeurd);
• Eventuele adresgegevens geďnteresseerde;

Persoonsgegevens: NAWFTE
Overeenkomst: Mondelinge/schriftelijke toestemming, afgifte visitekaartje en/of LinkedIn, gerechtvaardigd belang, het invullen van het contactformulier dat te vinden is op Koinonia.nl;


www.Koinonia.nl
De website is met HTTPS beveiligd. Dit zorgt ervoor dat het internetverkeer tussen bezoekers van uw website en de servers niet kan worden onderschept.

Al uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw persoonlijke profiel zichtbaar te maken. In het persoonlijke gesprek met uw coach wordt dit profiel met u besproken en kunt u ook indien u dit wenst wijzigingen aanbrengen in dit profiel.

Het profiel wordt uitsluitend met u persoonlijk besproken. U ontvangt uw persoonlijke rapport. U kunt daarna zelf beslissen met wie en hoe u dit rapport wilt bespreken. Koinonia zal nooit zonder uw schriftelijke toestemming uw rapportage ter inzage geven aan derden.

Nadat u uw persoonlijk rapportage van ons heeft ontvangen en deze rapportage met u is besproken wordt door de coach al uw gegevens verwijderd uit ons systeem. Wij kunnen daarna dus ook geen gegevens meer leveren.

Indien u zich niet persoonlijk beschermd voelt omdat wij ons niet aan deze overeenkomst hebben gehouden kunt u ten alle tijden een klacht indienen bij het AP (autoriteit persoonsgegevens).


In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Koinonia worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het bijhouden van de hoeveelheid unieke bezoekers per periode en het IP-adres van bezoekers. Deze gegevens worden gebruikt voor het analyseren van bezoekgedrag op de website. Koinonia gebruikt deze informatie om te analyseren waar de sitebezoekers vandaan komen en hoe ze gebruik maken van de website, zodat de werking en het gebruik van de website kan worden verbeterd. Daarnaast wordt het IP-adres van de bezoekers van de website gebruikt om de website te beschermen tegen kwaadwillende personen.
Google Analytics
Koinonia maakt gebruik van Google Analytics voor het verbeteren van de website en een inventarisatie van de websitebezoekers. De gegevens worden gebruikt om te zien wat voor personen de website bezoeken, waar deze personen vandaan komen en hoe ze gebruik maken van de website. Google Analytics verzameld de volgende gegevens: het IP-adres, locaties, bron/medium waarmee de website bezocht is, geslacht, interesses en leeftijd. De gegevens zijn geanonimiseerd en zijn daardoor niet terug te leiden naar een persoon. De gegevens die verzameld worden door Google Analytics worden 38 maanden bewaard.
Stichting Koinonia heeft Google geen toestemming gegeven om via de Stichting verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Delen met anderen
Koinonia verstrekt de persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of uw bedrijf, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging
Koinoina neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We hanteren daarnaast een autorisatiebeleid op al onze systemen;
• We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We houden onze technische maatregelen up-to-date;
• We hebben een up-to-date virusscanner en firewall;
• Onze medewerkers zijn geďnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De personen waarvan de gegevens worden bewaard hebben het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar Koinonia zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging van deze Privacy Verklaring
Het kan voorkomen dat we deze Privacy Verklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele verklaring.

Vragen?
Koinonia is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Naam: Hans-Peter Groeneboer
Bedrijf: Koinonia
Adres: Revetsteeg 1
Postcode: 4201EM Gorinchem
Land: Nederland
KVK: 41120206
Telefoon: 0183 63 85 95
E-mailadres: receptie@koinonia.nl