Samengestelde gezinnen

Aanmelden cursus: Samengesteld

Aanmeldformulier

Geslacht: Man Vrouw
Achternaam *
Voorletters *
Voornaam
Roepnaam * *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
Mobiel
Emailadres
Geboortedatum *
Geloofsovertuiging
Vooropleiding:
Hoe bent u op deze opleiding geattendeerd? Dagblad
Visie
Eva
vriend/kennis/familie
anders  

 

Verzenden             * deze velden zijn verplicht

Het cursusgeld bedraagt voor drie avonden: 75,-
Uw inschrijving is geldig na betaling van 35,-
Het restbedrag van 40,- dient u voor aanvang van de cursus over te maken.
U kunt het volle bedrag ook in een keer overmaken.
Bij annulering voor aanvang van de cursus wordt 35,- administratie kosten in rekening gebracht.Telefonische afspraken: 0183-638595
Email: receptie@koinonia.nl
NL19 ABNA 050.98.201.90