Studiedagen

Aanmelden cursus: Studiedagen

Voorwaarden

Het cursusgeld bedraagt €20,- per dag
Dit is inclusief koffie, thee en eventueel studiemateriaal.
Uw inschrijving is definitief wanneer het cursusgeld is voldaan, uiterlijk 4 weken voor aanvang.
Annuleren kan dan ook tot 3 weken voor aanvang, en is hierna niet meer mogelijk.Telefonische afspraken: 0183-638595
Email: receptie@koinonia.nl

NL 93 INGB 0006 8508 14

Aanmeldformulier

Thema:
Geslacht: Man Vrouw
Achternaam *
Voorletters *
Voornaam
Roepnaam
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
Mobiel
Emailadres
Geboortedatum *
Geloofsovertuiging
Vooropleiding:
Hoe bent u op deze opleiding geattendeerd? Dagblad
Visie
Eva
vriend/kennis/familie
anders  

 

Verzenden             * deze velden zijn verplicht