Aanmeldformulier Cursus Contextueel Pastoraat, Koinonia

Aanmelden cursus Contextueel Pastoraat (jaar 1-4)

Voorwaarden

Tarieven

Jaar 1 €435,- (waarvan 100,- inschrijfgeld)
Jaar 2 €435,- (waarvan 100,- inschrijfgeld)
Jaar 3 €435,- (waarvan 100,- inschrijfgeld)
Jaar 4 €485,- (waarvan 200,- inschrijfgeld)

Uw inschrijving is geldig na betaling van het inschrijfgeld. Het restbedrag dient u uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus over te maken. U kunt het volledige bedrag ook in een keer overmaken. Bij annulering vóór aanvang van de cursus wordt €35,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering na aanvang van de cursus volgt geen restitutie.


Vragen?

Telefoon afsprakenbureau: 0183-638595
Email: receptie@koinonia.nl

Bankrekening: NL 93 INGB 0006 8508 14Aanmeldformulier

Jaargang:
Cursusjaar:
Locatie:
Geslacht: Man Vrouw
Achternaam *
Voorletters *
Roepnaam
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
Mobiel
Emailadres
Geboortedatum *
Geloofsovertuiging
Vooropleiding:

 

Verzenden             * deze velden zijn verplicht