Stichting Koinonia heeft meerdere locaties voor pastorale en psychosociale hulpverlening. Wij werken met een multidisciplinair team, bestaande uit psychologen, contextueel therapeuten en maatschappelijk werkers.

Werkwijze

Stichting Koinonia heeft meerdere locaties voor pastorale en psychosociale hulpverlening. Wij werken met een multidisciplinair team, bestaande uit psychologen, contextueel therapeuten en maatschappelijk werkers. Deze professionele hulpverleners zijn veelal lid van een eigen beroepsvereniging. Er wordt in de praktijk zoveel mogelijk gezocht naar samenwerking met GGZ-instellingen, verzekeringsmaatschappijen, uitkeringsinstanties en bedrijfsverenigingen. Het is in de huidige tijd steeds moeilijker om verzekeringsmaatschappijen zover te krijgen dat ze de psychosociale en geestelijke zorg vergoeden.

Vanuit een professioneel kader wordt gekeken hoe we op een adequate manier kunnen omgaan met de hulpvraag. De cliënt wordt hulp geboden middels contextuele therapie. Daarbij wordt soms ook gebruik gemaakt van andere vormen van therapie zoals rationeel emotieve therapie. De cliënt wordt geholpen om autonoom in het leven te kunnen staan, zodat hij of zij zich in vrijheid met zichzelf en anderen kan verbinden.


De stichting heeft een zelfstandig bestuur dat werkt vanuit een autonome positie.