Momenteel bestaan er 5 supervisie groepen. Bestaande uit mensen die veelal werkzaam zijn in het pastoraat of werken als hulpverlener, coach of leidinggevende.

Supervisie

Data en locaties

Locatie Amsterdam
Weteringenkerk
Veluwelaan 20
1029 AA Amsterdam

2017:
22 September
20 Oktober
10 November
1 December

Op vrijdagen 13.30-16.00 uur

Locatie Duiven
Huis van Droo
Fuutstraat 50
6921 WJ Duiven

-

Maandagavond van 19.00-21-30 uur

Locatie Drachten
Open Thuis
Brouwerssingel 3
Drachten

-

Vrijdagmiddag 15.30-18.00 uur

Locatie Zwolle
Sionskerk
Glanerbeek 10
8033 BA Zwolle

2017:
30 augustus
27 sept
25 oktober
22 november
20 december

Tijd: 13.30-16.00

Locatie Gorinchem
Revetsteeg 1
4201 EM Gorinchem

-

Dinsdag van 15.30 tot 18.00 uur

Momenteel bestaan er 5 supervisie groepen.
De deelnemers zijn veelal werkzaam zijn in het pastoraat of werken als hulpverlener, coach of leidinggevende. Ook cursisten die naast het volgen van de contextuele-pastorale cursus of een contextuele training naar meer ‘verdieping’ zoeken zijn van harte welkom om deel te nemen. In dat geval wordt er wel verwacht dat de deelnemer het eerste jaar van de Cursus Contextueel Pastoraat of een andere contextuele training met goed gevolg heeft afgesloten.
Wat doen we? We bespreken casussen van de deelnemers. We werken met thema’s waardoor er meer inzicht groeit en oefenen vaak met het zoeken naar de juiste interventies. Er wordt gewerkt vanuit de contextuele wetenschap.

De bijeenkomsten vinden een maal per maand plaats.
De kosten: €32,50 per dagdeel (2,5 uur)
Inschrijven doet u voor 5 maanden.
Het gaat om de periode van januari t/m juni of de periode van september t/m december

Registratie:
Voor registratie bij een beroepsvereniging is deelnemen aan Supervisie vaak een vereiste.
Het ACC is een organisatie waar de belangen van pastoraal werkers in Nederland, maar ook in Europa worden vertegenwoordigd. Stichting Koinonia is door haar zowel met de School voor Pastoraat als de Supervisie die wordt geboden erkend. Dat wil voor u zeggen dat accreditatie als erkend hulpverlener bij het ACC mogelijk is. Meer informatie over het ACC kunt u elders op deze website bij ‘links’ vinden.