Studiedagen zijn bedoeld voor alle geïnteresseerden in verdieping via ons cursusaanbod. Er komen diverse onderwerpen aan de orde waardoor u uw kennis kunt verbreden.

Studiedagen

Online inschrijven
Locaties
Gorinchem
Revetsteeg 1
4201EM Gorinchem

Open Thuis gemeente
Brouwerssingel 3
9201VB Drachten

De Bethel
De Bolder 75
9206AP Drachten

Tijd
10.00 uur tot 16.00 uur

Tarieven
€45,00 per persoon per studiedag, inclusief koffie, thee en studie materiaal.
Zodra uw betaling binnen is wordt uw plaats gereserveerd.
Annuleren kan tot 3 weken voor aanvang.
In dat geval brengen wij €15,- administratiekosten in rekening.Studiedagen

Studiedagen 2017 worden nog bekend gemaakt.


Hoe ziet een studiedag eruit?
We gaan op deze studiedagen stilstaan bij een specifiek thema. De studiedag begint om 10.00 uur met een eerste verkenning van het thema door een inleiding van Hans. Daarna staan we stil bij persoonlijke vragen van deelnemers en naar aanleiding van deze vragen gaan we het thema verder uitwerken. De lunchpauze van 12.30 tot 13.30 uur. Het is wel handig om zelf brood mee te brengen voor uw lunch. Tijdens het middagprogramma werken we het thema verder uit en doen we ook wat praktische oefeningen om de theorie te leren toepassen in de praktijk. Om 16.00 uur sluiten we de studiedag af. U krijgt het cursusmateriaal deels vooraf per mail toegestuurd en deels achteraf via de mail in de PDF van de gebruikte powerpoint van die dag.

Studiedag: De kracht van het conflict

Door: Hans Groeneboer
Conflicten horen erbij:
Veel mensen hebben in hun leven afgeleerd om conflicten aan te gaan. Hierdoor zijn ze vaak onzichtbaar geworden in hun relatie en komen ze vaak niet tot hun doel in het leven. In iedere gezonde relatie komen conflicten voor, dat is op zich geen bijzonderheid. Conflicten in relaties zijn daarom ook heel normaal. Interessant is om te kijken hoe wij het conflict ervaren en of wij de kracht van het conflict kennen in de praktijk. Conflicten kunnen constructief zijn, dan brengen zij de personen die het conflict aangaan verder in de verbinding. Je kunt leren om een conflict effectief in te zetten, om zodoende de kracht van de relatie te bevorderen. Constructieve conflicten zijn nodig voor ontwikkeling van de relatie en de versterking van de samenwerking. Conflicten kunnen echter ook destructief zijn. Destructieve conflicten brengen schade aan de personen en de relatie en beschadigen het vertrouwen. Het is belangrijk dat we oog hebben voor dit essentiële verschil en kunnen groeien van destructieve conflicten naar constructieve conflicten.
Een conflict roept een vraag op naar de ervaring en betekenis van verschillen en naar de hanteerbaarheid daarvan. Veel conflicten zijn, als gevolg van het verschil in identiteit, waarden, principes e.d., niet oplosbaar, maar voortdurend en vragen dus meer om hanteerbaarheid, dan om oplosbaarheid.
Conflicten mogen:
Acceptatie van het conflict is de eerste stap die mensen moeten nemen. Creëer een open sfeer waar conflicten mogen zijn! Hiervoor heb je veiligheid en vertrouwen nodig. Maar ook de ruimte om te mogen zijn wie je bent met jouw specifieke talenten en eigenschappen. Daar waar een sfeer is waar conflicten mogen plaatsvinden, zullen mensen makkelijker het conflict aangaan.

Wat gaan we doen op deze studiedag?
1. We gaan uitgebreid stil staan bij de kracht van conflicten en de onmacht van conflicten.
2. We gaan ook de bijbel openslaan, wat zegt de bijbel ons over conflicten?
3. We gaan ervaringen uitwisselen
4. We gaan trainen hoe we in het dagelijks leven de kracht van het conflict kunnen gebruiken.

Locaties
Revetsteeg 1, 4201 EM Gorinchem
‘Open Thuis Gemeente’ aan de Brouwerssingel 3, 9201 VB Drachten.

Inschrijving:
Via de website

Studiedag: Omgaan met de pijn van afwijzing

Door Hans Groeneboer
Afwijzing betekent: afkeuring, uitsluiting, niet worden toegelaten of iemand laten ‘zitten’. Elk mens heeft recht op een veilige plek, een veilig ouder team, een plaats waar je onvoorwaardelijk mag zijn wie je bent! Elke vorm van afwijzing, of het nu om de liefde, je werk, een vriendschap of iets anders gaat, zou niet moeten bepalen in welke mate jij gelukkig bent. Je kunt leren om minder kwetsbaar te zijn voor afwijzing. Afwijzing is natuurlijk niet leuk, maar hoeft niet per definitie een crisis in je leven te veroorzaken. De realiteit van het leven is dat afwijzing erbij hoort . Er zijn momenten dat je sollicitatie, aanzoek of ideeën door de ander worden afgewezen. Het is een gezonde houding om te accepteren dat afwijzing erbij hoort en het is belangrijk om manieren te vinden om jezelf te herpakken en het nog eens te proberen.

Verschillende vormen van afwijzing:
- Afwijzing door ouders
- Afwijzing door broers of zussen
- Afwijzing door een partner
- Afwijzing door vrienden in de kerk
- Afwijzing door werksituatie

Wat gaan we doen op deze studiedag?
1. We zullen stilstaan bij de theorie over het thema afwijzing
2. Wat leert de bijbel ons over dit thema en waar vinden we voorbeelden?
3. Wat hebben wij zelf ervaren?
4. Hoe leer je minder kwetsbaar te zijn voor afwijzing?

Locaties
Revetsteeg 1, 4201 EM Gorinchem
‘Open Thuis Gemeente’ aan de Brouwerssingel 3, 9201 VB Drachten.

Inschrijving:
Via de website

Studiedag: Schuld en schuldgevoelens

Door Hans Groeneboer
Schuld en schuldgevoelens kennen we allemaal. Soms is het terecht. Je kunt in de schuld staan bij iemand als je niet voldaan hebt aan de verwachting. Maar is de verwachting ook reeel? Was de verwachting wederzijds afgestemd? En wat mogen we dan van elkaar verwachten? Veel schuldgevoelens zijn vals en brengen spanning en stress in ons leven. Hoe kunnen we omgaan met dit soort schuldgevoelens? Wat als ze niet terecht zijn en we ons toch schuldig voelen? Wat zegt de bijbel over schuld en wat is het verschil tussen relationele schuld, juridische schuld en geestelijke schuld?
We gaan op deze studiedag uitgebreid stilstaan bij bovengenoemde vragen. We leren hoe we kunnen omgaan met terechte- en met valse schuldgevoelens. We leren ook de verschillende soorten van schuldgevoel te onderscheiden en we leren hoe we met anderen om kunnen gaan die ons willen opzadelen met een schuldgevoel.

Wat gaan we doen op deze studiedag?
1. We gaan stilstaan bij de theorie over het thema schuld en schuldgevoelens
2. Wat leert de bijbel ons over dit thema en waar vinden we voorbeelden?
3. Wat hebben wij zelf ervaren?
4. Hoe leer je minder kwetsbaar te zijn voor schuldgevoelens die anderen je op willen leggen?

Locaties
Revetsteeg 1, 4201 EM Gorinchem
‘Open Thuis Gemeente’ aan de Brouwerssingel 3, 9201 VB Drachten.

Inschrijving:
Via de website

Studiedag: Omgaan met echtscheiding

Echtscheiding is een thema waar we ook in de christelijke kerk niet meer omheen kunnen. We hebben in Nederland 35000 scheidingen per jaar en daaronder zijn ook veel christenen. Hoe ga je in de kerk om met een echtpaar dat wil scheiden? Hoe moet je daar bijbels gezien mee omgaan en hoe kun je in het pastoraat een dergelijke situatie goed coachen? Dat zijn vragen waar we op de studiedag “Omgaan met echtscheiding’ mee gaan stoeien. Hoe werken de advocaat, de dominee of voorganger en de hulpverlener samen? Een uitdaging voor alle betrokkenen om in verbinding te blijven!

Bekijk meer van Anne Koinonia Groeneboer

Studiedag: De betekenis van het lijden


Het leven mag gevierd worden. Liefde, geboorte, promotie, vriendschap en gezondheid; een kleine opsomming van aspecten die het levenswelzijn verhogen en de dagen van ons bestaan aantrekkelijk maken. Per slot van rekening, waar zouden we zijn zonder voorspoed, geluk en zegen?

Overigens zijn deze 3 woorden ook de thema's die we elkaar gunnen als we nieuwjaarskaarten versturen met de post: 'we wensen je een voorspoedig en gelukkig nieuw jaar toe' of 'dat je in 2017 maar de zegen van boven mag ontvangen'.

Maar het leven kent ook zijn tegenslag. We leven niet alleen maar op de bergtoppen van succes en welvaart. Meer nog kent het leven zijn miskenningen, zijn verdriet en zijn verlies. Het is zaak om hier goed bij te rouwen. Wanneer rouwen een constante niet uitgenodigde aanwezige wordt in het leven, kan men gaan spreken over lijden. In het proces van het lijden kan het leven je zo tegen gaan staan dat het leven niet meer als zinvol wordt ervaren. Toch zijn er antwoorden te vinden op het lijden. Op deze studiedag gaan we betekenis geven aan het lijden.

Welke vormen van lijden onderscheiden we? Hoe geef je inhoud en zin aan het lijden? Wat zegt de Bijbel over het lijden? Hoe gingen Bijbelse personen om met het lijden (denk aan Job, de woestijnperiode van het volk Israel, het lijden van Jezus)? Welke betekenis kunnen we uit boeken en films halen over het lijden? Lijden zaait destructief recht en hoe realiseer je constructief gerechtigde aanspraak? Hoe voorkom je dat lijdenswegen het erfgoed wordt van volgende generaties, m.a.w. hoe voorkom je dat lijden een open rekening wordt die zich gaat rouleren?

Op deze vragen zullen we stil staan op de studiedag. Welkom!

Studiedag: Psychopathologie

Psychopathologie deel 2 –Persoonlijkheidsstoornissen
Ooit wel eens gehoord van mensen die gediagnostiseerd zijn als borderliner of narcist? Ik weet niet hoe je daarover denkt, maar meestal geven deze stempels aan dat we te maken hebben met moeilijke mensen. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis zijn mensen die niet gemakkelijk zijn in de omgang, die niet gemakkelijk te helpen zijn in de hulpverlening. Het zijn mensen die je leeg kunnen zuigen als je met ze omgaat. Zo wordt er over het algemeen over deze mensen gedacht en zo worden deze mensen vaak ook benaderd.
Tijdens deze studiedag willen we vanuit de contextuele benadering op zoek gaan naar hoop, naar groei en naar beweging. Vanuit 4 dimensies zullen we het onderwerp persoonlijkheidsproblematiek onder de loep nemen. We gaan op zoek naar contextuele thema’s die terugkomen in persoonlijkheidsproblematiek, maar staan ook stil bij de psychologische ontwikkeling en welke blokkades kunnen leiden tot persoonlijkheidsthematieken. En gaan we ontdekken dat wanneer we werken vanuit de 4e dimensie, dat we mensen niet zo snel hoeven af te schrijven als ‘moeilijk’. Maar dat we met mensen in dialoog kunnen gaan over wezenlijke relationele thema’s zoals loyaliteit en loyaliteitsconflicten, vertrouwen en betrouwbaarheid, balans in relaties etc.
Een inspirerende dag waarbij we stil mogen staan bij de geweldige diversiteit waarmee God mensen heeft gemaakt en waarbij Hij voor iedereen een plek heeft in zijn Koninkrijk. En in zijn Koninkrijk gaat het niet over ‘moeilijke mensen’, maar over mensen die voor Hem van betekenis mogen zijn op hun eigen unieke manier.