De Stichting is een niet-gesubsidieerde instelling. Dit houdt in dat alle (on)kosten door de organisatie zelf worden gedragen.

Financiën

De Stichting is een niet-gesubsidieerde instelling. Dit houdt in dat alle (on)kosten door de organisatie zelf worden gedragen. De inkomsten van de Stichting bestaan voor een groot deel uit de opbrengsten van de diverse activiteiten zoals cursussen en scholing en hulpverlening.

Daarnaast worden alle inkomsten van de boekhandel gebruikt ter ondersteuning van de organisatie.

U kunt 'Vriend van Koinonia' worden en ons eenmalig of op regelmatige basis ondersteunen. Elders op deze website vindt u meer informatie.