Gedurende dit vierde jaar gaan we werken aan verdieping en verbreding. Ons programma is voortdurend in ontwikkeling en we horen van mensen die de driejarige cursus Contextueel Pastoraat hebben afgerond, dat ze de trainingen missen.

Contextueel Pastoraat 4de jaar


Heeft u het derde jaar van de Cursus Contextueel Pastoraat met goed gevolg afgesloten?
Gefeliciteerd, dan kunt u verder met het vierde jaar!

Gedurende dit vierde jaar gaan we werken aan verdieping en verbreding. Het doorlopen van dit vierde jaar biedt u mogelijkheden om daarna verder te studeren.

We hebben voor dit vierde jaar een deskundig docententeam kunnen inhuren. Zij zijn allemaal toegerust om vanuit hun praktijkervaring en professionele achtergrond te werken. Er zullen voor u mogelijk nieuwe gezichten zijn, maar ook u bekende docenten zullen hun steentje weer bijdragen.

Er moeten gedurende dit jaar 5 boeken worden gelezen. U mag zelf bepalen welke boeken u wilt lezen. Richtlijnen krijgt u op de eerste cursusdag. We vinden het belangrijk dat u als cursist uw energie wat betreft het lezen, kunt gebruiken en afstemmen op uw eigen doel tot ontwikkeling.

U hoeft dit jaar (2016-2017) geen scriptie te schrijven. Met ingang van het cursusjaar 2017-2018 wordt er wel een scriptie gemaakt. Als u alle dagen hebt bijgewoond krijgt u een getuigschrift. In noodgevallen mag u in overleg met de schoolleider maximaal twee dagen missen. Op grond van het getuigschrift zullen wij de erkenning aanvragen bij het ACC, zodat u het kunt gebruiken voor uw accreditering als pastoraal werkende. Daarnaast geeft dit getuigschrift u toegang tot het volgen van de contextuele training van [elink,15,Leren over Leven-Opleidingsinstituut Contextuele studies

Inschrijven voor deze cursus kan online middels het inschrijfformulier. Na aanmelden en de betaling van de eerste termijn, bent u van uw inschrijving verzekerd. De inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, adviseren wij u om voor 30 juni in te schrijven. De eerste twee groepen gaan in september van start in zowel Houten als Drachten.

Met ingang van het cursusjaar 2017-2018 wordt de scriptie inplaats van in het derde, in het vierde jaar gemaakt. Uiteraard krijgt u daarbij de nodige begeleiding.
Hetzelfde geldt voor Leren over Leven-opleidingsinstituut Contextuele studies[elink,
15,Leren over Leven,0,,0,1,1]

Lesthema's

 • Vier dimensionaal werken
 • Huwelijkspastoraat
 • Levensverhaal- familie zitting
 • Lichaamsgericht werken
 • Non- verbale communicatie
 • De invloed van humor
 • Veelzijdige partijdigheid in de praktijk van de jeugdzorg
 • Parentificatie
 • Communicatie in de praktijk
 • Een taal erbij
 • Leertherapie
Uitgebreide informatie over alle lesthema's en docenten vindt u hier.


Tarieven en voorwaarden
• Totaal 485,- euro inclusief leertherapie.
* Betaling 200,- euro bij inschrijving en 285,- uiterlijk twee weken voor de eerste cursusdag.
• Aanmelding op volgorde van binnenkomst en na betaling eerste termijn.
• Indien de cursusgroepen vol zitten zal er een wachtlijst worden aangelegd.
• Voorwaarde toelating is een getuigschrift van het derde jaar.
• Na aanmelding is er geen annulering mogelijk.
• Het is niet mogelijk op een andere cursusplaats een les in te halen.
• Opname van de lessen is niet toegestaan.
• Onverwachte wijzigingen in het lesprogramma kunnen voorkomen. De organisatie draagt zorg voor continuďteit van de kwaliteit van deze leergang en zal zonodig gekwalificeerde vervangende docenten inzetten.


Doorgroeimogelijkheden

Als je de Cursus Contextueel Pastoraat bij Koinonia hebt gevolgd, kun je doorstromen naar één van de contextuele opleidingen bij het Instituut Contextuele Benadering, onderdeel van de Christelijke Hogeschool Ede. Hieronder de mogelijkheden op een rij:

• Heb je een HBO of WO vooropleiding in de sociaal-agogische richting, dan kun je sowieso starten in de 2 jarige Post hbo Contextuele Hulpverlening Basis van het ICB*. Heb je daarnaast ook nog minimaal 500 uur werkervaring in de sociaal agogische praktijk, bv. hulpverlening of pastoraat, dan kun je ook starten met de Master Contextuele Hulpverlening*.
• Heb je naast een HBO of WO opleiding ook de vier jarige Cursus Contextueel Pastoraat met goed gevolg afgesloten, dan accepteert het ICB in principe** deze 4-jarige opleiding als vervangende vooropleiding voor de basisopleiding (jaar 1 en jaar 2). Je mag dan dus beginnen met jaar 3, bij het ICB beter bekend als de Post hbo CH Specialisatie*.
• Heb je geen HBO of WO vooropleiding, maar wel de vier jarige Cursus Contextueel Pastoraat met goed gevolg afgesloten, dan accepteert het ICB die vier jaar in principe** als vervanging voor de verplichte HBO of WO vooropleiding in de sociaal agogische richten. Je kunt dan starten in de Post hbo Contextuele Hulpverlening Basis van het ICB*.
In sommige gevallen kun je dan zelfs doorstromen naar de Post hbo CH Specialisatie**.

Voor alle vrijstellingen geldt dat het ICB niet kan garanderen dat andere organisaties of opleidingen (bv de VCW of de NAP) deze vrijstellingen ook accepteren. Dat betekent dat een vervolgopleiding of je registratie als bv. contextueel hulpverlener of therapeut daardoor belemmerd kan worden.

* Als je ook voldoet aan de overige toelatingscriteria. Zie www.icbnederland.nl/opleiding-en-nascholing/toelating
** De daadwerkelijke toelating vindt in alle gevallen pas plaats na een gesprek met de coördinator van de opleiding. Het ICB behoudt zich het recht voor om ondanks bovenstaande en op basis van argumenten te besluiten niet toe te laten.

Ben je geďnteresseerd in verder studeren in de contextuele hulpverlening?
Kijk eens op ICB of Leren over Leven Opleidingsinstituut Contextuele studies voor meer informatie over contextuele opleidingen en cursussen. Of vraag bij hen een informatiegesprek aan.